biuro@firma-elephant.pl

71 336 48 57

Ekogroszek

Ekogroszek  Jest to paliwo stałe produkowane na bazie węgla kamiennego, płukane i przesiewane, przeznaczone do kotłów retortowych z automatycznym podajnikiem, o granulacji od 5-25 mm, powinno się charakteryzować niską zawartością siarki, popiołu oraz jak najmniejszym współczynnikiem spiekalności Ri. ekogoroszek powinien spełniać określone normy emisji wyznaczone przez Unię Europejską, które kwalifikują go, jako surowiec ekologiczny.

W ofercie posiadamy:


SZARLEJ ekogroszek – WĘGLOKOKS – jest paliwem kwalifikowanym specjalnie dostosowanym do potrzeb użytkowników różnego typu kotłów, jest produktem węglowym o określonej granulacji (do 25 mm) i właściwościach fizykochemicznych.Szarlej powstaje na bazie węgla kamiennego z wyselekcjonowanych partii urobku i dodatku paliwa bezdymnego „Błękitny plus” termicznie przetworzonego polskiego węgla kamiennego.Dodatek „Błekitny plus” produkowany jest w 100% z polskiego węgla kamiennego. Dzięki unikalnej metodzie obróbki węgla jest paliwem bezdymnym o stałych, powtarzalnych parametrach spalania i dodanie go do ekogroszku powoduje redukcję emisji pyłów o 30 % i szkodliwego benzo(a)pirenu o 40 % .

 • Wymiar ziarna 5-25 mm
 • Wartość opałowa 26 MJ/kg
 • Spiekalność 0
 • Zawartość popiołu max  7 %
 • Zawartość siarki max 0.41 – 0,60 % 
 • Dostępny workowany

SKARBEK ekogroszek – KWK Bobrek – powstaje z wyselekcjonowanych węgli o najlepszych parametrach. Wysoka jakość pozwala na stosowanie tego paliwa w kotłach spełniających wszelkie wymagania ekologiczne. Został przebadany przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Wyniki badań pozwoliły mu uzyskać świadectwo na znak bezpieczeństwa ekologicznego.

 • Wymiar ziarna 5-25 mm
 • Wartość opałowa 28 MJ/kg
 • Spiekalność 18
 • Zawartość popiołu 3-7 %
 • Zawartość siarki max 0.6 %
 • Dostępny luzem i workowany

RETOPAL ekogroszek KWK Piast/Ziemowit ekogroszek – Powstaje z wyselekcjonowanych węgli o najlepszych parametrach. Wysoka jakość pozwala na stosowanie tego paliwa w kotłach spełniających wszelkie wymagania ekologiczne. Został przebadany przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Wyniki badań pozwoliły mu uzyskać świadectwo na znak bezpieczeństwa ekologicznego .

 • Wymiar ziarna 6-25 mm
 • Wartość opałowa  24 MJ/kg
 • Spiekalność 0
 • Zawartość popiołu  5-10 %
 • Zawartość siarki max 1,0 %
 • Dostępny luzem i workowany

KARLIKEkogroszek jest nowoczesnym paliwem węglowym o wysokiej, z oferowanych, wartości opałowej przekraczającej 26 MJ/kg, co pozwoli na dłużej zapomnieć o konieczności uzupełniania paliwa.
Uziarnienie produktu (od 6 do 25 mm) czyni go szczególnie przydatnym do wykorzystania w węglowych kotłach automatycznych, a niska zawartość zanieczyszczeń fizycznych i chemicznych oraz wilgoci ograniczają do minimum emisje gazów i pyłów. Stosowanie tego ekogroszku w prawidłowo użytkowanych kotłach 5 klasy lub ecodesign daje gwarancję taniego, ekologicznego ciepła.

 • Wymiar ziarna 6-25 mm
 • Wartość opałowa 26 – 28 MJ/kg
 • Spiekalność 0
 • Zawartość popiołu max  3 – 9 %
 • Zawartość siarki max  0,80 % 
 • Dostępny luzem i workowany

WUJEK Ekogroszek – produkowany z węgla o wyjątkowo korzystnych z punktu widzenia spalania w kotłach automatycznych parametrach jakościowych. Czego atutem jest wysoka wartość opałowa w przedziale 28 do 31 tys. kJ/kg i niska zawartość popiołu i siarki, Zalecany do kotłów z automatycznym podajnikiem

 • Wymiar ziarna 6-25 mm
 • Wartość opałowa min 28 MJ/kg
 • Spiekalność 0 – 25
 • Zawartość popiołu 3 %
 • Zawartość siarki  0,3 – 0,6 % 
 • Dostępny luzem i workowany

PIEKLORZ CHWAŁOWICE ekogroszek – przeznaczony do pieców retortowych z podajnikiem, wysokokaloryczne paliwo o dobrych parametrach spalania.

 • Wymiar ziarna 5-25 mm
 • Wartość opałowa min 27 MJ/kg
 • Spiekalność 15
 • Zawartość popiołu 5 – 7 %
 • Zawartość siarki  max  0,8 % 
 • Dostępny workowany

KOLUMBIJSKI ekogroszek – wysokiej jakości paliwo z importu przeznaczone do stosowania  w kotłach automatycznych. Cechuje się bardzo niska spiekalnością. Sprawdza się we wszystkich rodzajach kotłów automatycznych z podajnikiem.

 • Wymiar ziarna 8-25 mm
 • Wartość opałowa  24 MJ/kg
 • Spiekalność  max 4
 • Zawartość popiołu  max 8 %
 • Zawartość siarki max 0,8 %

GROSZEK II WESOŁA- węgiel kamienny z kopalni Mysłowice-Wesoła w granulacji 8-25 mm. przeznaczony do kotłów retortowych z podajnikiem.

 • Wymiar ziarna 8-20 mm
 • Wartość opałowa  29 MJ/kg
 • Zawartość popiołu  3-12 %
 • Zawartość siarki max 0,8 %

CZARNA PERŁA – groszek 5-25  przeznaczony do stosowania  w kotłach automatycznych, nie spieka się.

 • Wymiar ziarna 5-25 mm
 • Wartość opałowa min 22 MJ/kg
 • Spiekalność 0
 • Zawartość popiołu max  10 %
 • Zawartość siarki max 1,0 % 
 • Dostępny luzem i workowany
 
 

BŁĘKITNY WĘGIEL to bezdymne paliwo produkowane  z polskiego węgla kamiennego. Za pomocą unikalnej metody obróbki termicznej usuwane są z niego substancje zanieczyszczające i toksyczne, zapewniając wysoką wartość opałową, niską zawartość popiołu oraz stałe, powtarzalne parametry spalania. Błękitny węgiel łatwo się rozpala i może być stosowany zarówno do pieców zasypowych jak i do pieców z podajnikiem. Badania potwierdzają, iż wydajność tego paliwa jest większa o 30% od węgla tradycyjnego. Dodatkowa zaletą jest brak pyłu przy zasypywaniu paliwa.

 • Wartość opałowa min 27 MJ/kg
 • Części lotne 4 – 4,5 %
 • Popiół w stanie roboczym 3 – 4 % %
 • Siarka w stanie roboczym max 2,0 % 
 • Dostępny workowany

Tagi: ekogroszek Wrocław