biuro@firma-elephant.pl

71 336 48 57

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma : Elephant Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sportowa 8/4, 55-040 Kobierzyce
2. Kontakt z Administratorem danych osobowych
Tel. Kontaktowy 71 336 45 87, email: biuro@firma-elephant.pl
Bądź przez formularz kontaktowy na stronie www.firma–elephant.pl
3. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych:
– zawarcie umowy kupna-sprzedaży wyrobów węglowych, kruszyw oraz umowy na usługi transportowe (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),
– archiwizacja danych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– wywiązanie się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r . o podatku akcyzowym, Dz.U. z 2011 r. nr 108 poz. 626 z  późn. zm.; ustawa o podof, ustawa o VAT (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Okres przechowywania danych.
Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, oraz zgodnie z Ustawa o podatku akcyzowym, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Po wymaganym ustawowo czasie będą usunięte na życzenie osoby , której dane dotyczą.
5. Udostępnianie danych
Dane osobowe mogą zostać przekazywane:
– instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, Sąd i innym, firmom transportowym, spedycyjnym, prawniczym, informatycznym, biurom rachunkowym, bankom przy zakupach ratalnych i innym 
– pośredniczącym podmiotom węglowym wyłącznie w celu realizacji umowy kupnasprzedaży wyrobów węglowych,
Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Prawa osób osób oraz firm, których dane dotyczą:
– dostęp do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
– możliwość sprostowania (poprawiania) swoich danych,
– usunięcie, ograniczenie lub wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
– przenoszenie danych,
– wniesienie skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Źródło uzyskania danych
– Bezpośrednio od osoby ,której dane dotyczą
– Pozyskane z dostępnych źródeł takich jak np. Internet.
– Pośrednio od innego administratora danych w celu wykonania umowy
8. Informacja o dobrowolności podania danych
– Dane mogą być podane dobrowolne.
– Podanie danych może wynikać z obowiązków prawnych art. 31a ustawy o podatku akcyzowym.
Brak zgody w drugim przypadku będzie skutkował koniecznością naliczenia podatku akcyzowego przy zakupie wyrobów węglowych.
9. Informacja o profilowaniu
Przetwarzanie podanych danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.