biuro@firma-elephant.pl

71 336 48 57

Składy węgla – kontakt

Oferujemy węgiel Polskiej Grupy Górniczej z następujących kopalń

Węglokoks Kraj: kopalnie Bobrek i Piekary

Nasze składy węgla:

Skład węgla Kuklice
ul. Kasztanowa 8
55-040 Kuklice
tel. 71 336 48 57
fax. 71 723 72 95

Skład Węgla Domaniów
Domaniów 33
55-216  Domaniów
tel.  71 316 59 12